Spieler Land Pos geb.
A
Diego Abitia Mexiko Mexiko Sturm 16.04.2003
Diego Abreu Uruguay Uruguay Sturm 27.08.2003
Eduardo Aguirre Mexiko Mexiko Sturm 03.08.1998
Érick Aguirre Mexiko Mexiko Abwehr 23.02.1997
Jóse Álamo Mexiko Mexiko Torhüter 16.08.1986
Víctor Alcaráz Mexiko Mexiko Torhüter 08.01.2000
Adrián Aldrete Mexiko Mexiko Abwehr 14.06.1988
José Almanza Mexiko Mexiko Mittelfeld 24.02.1996
José Alujas Mexiko Mexiko Torhüter 09.04.1992
José Alvarado Mexiko Mexiko Mittelfeld 15.03.2000
Efrain Álvarez Mexiko Mexiko Mittelfeld 19.06.2002
Gael Álvarez Mexiko Mexiko Sturm 09.03.2006
Kristian Álvarez Mexiko Mexiko Abwehr 20.04.1992
Edgar Andrade Mexiko Mexiko Mittelfeld 02.03.1988
Patricio Araujo Mexiko Mexiko Mittelfeld 30.01.1988
Sergio Arias Mexiko Mexiko Torhüter 27.02.1988
Kevin Armenta Mexiko Mexiko Sturm 28.02.2006
William Arredondo Mexiko Mexiko Abwehr 14.07.2006
Mario Arteaga Mexiko Mexiko Trainer 29.11.1970
Ali Ávila Mexiko Mexiko Sturm 23.09.2003
Yerar Azcarate Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.02.2006
B
Rodrigo Barrientos Mexiko Mexiko Torhüter 28.01.2003
Juan Miguel Basulto Mexiko Mexiko Abwehr 07.01.1992
Norberto Bedolla Mexiko Mexiko Torhüter 01.01.2006
Heriberto Beltrán Mexiko Mexiko Sturm 03.03.1988
Antonio Briseño Mexiko Mexiko Abwehr 05.02.1994
Marco Bueno Mexiko Mexiko Sturm 31.03.1994
César Bustos Mexiko Mexiko Abwehr 27.08.2005
C
Jorge Caballero Mexiko Mexiko Abwehr 25.01.1994
Jesús Calderón Mexiko Mexiko Abwehr 29.05.1996
Xandor Camacho Mexiko Mexiko Sturm 12.04.2006
Hugo Camberos Mexiko Mexiko Sturm 21.01.2007
Carlos Campos Mexiko Mexiko Mittelfeld 13.04.1992
Israel Cano Mexiko Mexiko Torhüter 17.09.1992
Agustín Cardoso Mexiko Mexiko Mittelfeld 01.06.2006
Luis Carrillo Mexiko Mexiko Mittelfeld 15.03.2005
Stephano Carrillo Mexiko Mexiko Sturm 07.03.2006
Giovani Casillas Mexiko Mexiko Mittelfeld 04.01.1994
Andrés Catalán Mexiko Mexiko Abwehr 20.08.2000
David Cavazos Mexiko Mexiko Abwehr 07.01.1986
Julio Ceja Mexiko Mexiko Mittelfeld 02.06.1986
Alan Cervantes Mexiko Mexiko Mittelfeld 17.01.1998
Alberto Chávez Mexiko Mexiko Sturm 23.03.2003
Ari Contreras Mexiko Mexiko Abwehr 02.11.2005
Gil Cordero Mexiko Mexiko Mittelfeld 13.04.1992
Abraham Coronado Mexiko Mexiko Mittelfeld 28.02.1992
Leonardo Correa Mexiko Mexiko Sturm 08.01.2002
Diego Cortés Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.06.1998
Marko Cruz Mexiko Mexiko Sturm 23.01.2006
Salvador Cruz Mexiko Mexiko Mittelfeld 06.02.2003
D
Roberto de la Rosa Mexiko Mexiko Sturm 04.01.2000
Sergio de los Ríos Mexiko Mexiko Mittelfeld 28.06.2003
José de Santiago Mexiko Mexiko Sturm 28.11.1986
Arturo Delgado Mexiko Mexiko Torhüter 18.02.2002
Alejandro Díaz Mexiko Mexiko Sturm 27.01.1996
Alexei Domínguez Mexiko Mexiko Sturm 03.01.2005
Joel Domínguez Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.01.2005
Giovani dos Santos Mexiko Mexiko Sturm 11.05.1989
E
Bruce El-mesmari Mexiko Mexiko Sturm 23.04.2002
Jesús Elizalde Mexiko Mexiko Torhüter 02.07.2006
Fernando Escalante Mexiko Mexiko Mittelfeld 06.01.1998
Kevin Escamilla Mexiko Mexiko Mittelfeld 21.02.1994
Omar Esparza Mexiko Mexiko Abwehr 21.05.1988
Jorge Espericueta Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.08.1994
Enrique Esqueda Mexiko Mexiko Sturm 19.04.1988
José Esquivel Mexiko Mexiko Abwehr 07.01.1998
Diego Estanislao Mexiko Mexiko Mittelfeld 12.03.1986
F
Carlos Fierro Mexiko Mexiko Sturm 24.07.1994
Abraham Flores Mexiko Mexiko Mittelfeld 14.07.2002
Cristian Flores Mexiko Mexiko Torhüter 30.04.1988
Enrique Flores Mexiko Mexiko Mittelfeld 25.03.1994
Francisco Flores Mexiko Mexiko Abwehr 17.01.1994
Gerardo Flores Mexiko Mexiko Abwehr 05.02.1986
Jonathan Flores Mexiko Mexiko Mittelfeld 14.07.2006
Marcelo Flores Mexiko Mexiko Mittelfeld 01.10.2003
G
Alejandro Gallardo Mexiko Mexiko Torhüter 16.01.1988
Mario Gallegos Mexiko Mexiko Sturm 15.04.1988
Néstor Galván Mexiko Mexiko Abwehr 20.02.2003
Omar Galvez Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.04.2006
Luis Gamíz Mexiko Mexiko Mittelfeld 04.04.2000
Ángel García Mexiko Mexiko Abwehr 09.05.2003
Eduardo García Mexiko Mexiko Torhüter 11.07.2002
Emilio García Mexiko Mexiko Abwehr 18.04.2006
Joel Garcia Mexiko Mexiko Torhüter 12.04.1998
Oscar García Mexiko Mexiko Abwehr 02.08.1993
Jesús Gómez Mexiko Mexiko Abwehr 31.01.2002
Joel Gómez Mexiko Mexiko Mittelfeld 14.02.2002
Jonathan Gómez Mexiko Mexiko Abwehr 01.09.2003
Julio Gómez Mexiko Mexiko Abwehr 13.08.1994
Nahúm Gómez Mexiko Mexiko Mittelfeld 19.01.1998
Adrián González Mexiko Mexiko Mittelfeld 23.06.2003
Arturo González Mexiko Mexiko Mittelfeld 05.09.1994
Brandoon González Mexiko Mexiko Abwehr 30.08.1996
Bryan González Mexiko Mexiko Sturm 10.04.2003
Jairo González Mexiko Mexiko Mittelfeld 27.02.1992
José González Mexiko Mexiko Torhüter 14.01.1995
Juan González Mexiko Mexiko Sturm 08.05.2005
Óscar González Mexiko Mexiko Torhüter 09.08.1986
Vicente González Mexiko Mexiko Mittelfeld 03.03.1986
José González China Mexiko Mexiko Trainer 06.05.1966
Omar Govea Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.01.1996
Marcelo Gracia Mexiko Mexiko Sturm 02.04.1994
Marco Granados Mexiko Mexiko Sturm 29.09.1996
Humberto Grondona Argentinien Argentinien Trainer 27.11.1959
Raúl Gudiño Mexiko Mexiko Torhüter 22.04.1996
Carlos Guerrero Mexiko Mexiko Mittelfeld 14.02.2000
Willy Guerrero Mexiko Mexiko Abwehr 31.05.1986
José Gurrola Mexiko Mexiko Sturm 15.04.1998
Alexis Gutiérrez Mexiko Mexiko Mittelfeld 26.02.2000
Raúl Gutiérrez Mexiko Mexiko Trainer 16.10.1966
Carlos Guzmán Mexiko Mexiko Abwehr 19.05.1994
Daniel Guzmán Mexiko Mexiko Sturm 28.06.1992
Éver Guzmán Mexiko Mexiko Sturm 15.03.1988
Luis Guzman Mexiko Mexiko Abwehr 30.04.1994
Víctor Guzmán Mexiko Mexiko Abwehr 07.03.2002
H
Daniel Hernández Mexiko Mexiko Sturm 16.02.1994
Erich Hernández Mexiko Mexiko Mittelfeld 16.03.1996
Fernando Hernández Mexiko Mexiko Torhüter 02.01.1998
Jorge Hernández Mexiko Mexiko Mittelfeld 22.02.1988
Luis Hernández Mexiko Mexiko Mittelfeld 10.02.1996
Óscar Herrera Mexiko Mexiko Abwehr 16.01.1986
Samuel Herrera Mexiko Mexiko Mittelfeld 24.04.1986
César Huerta Mexiko Mexiko Sturm 03.12.2000
Rodrigo Huescas Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.09.2003
I
César Ibáñez Mexiko Mexiko Abwehr 01.04.1992
Javier Ibarra Mexiko Mexiko Mittelfeld 06.02.1998
J
Ulises Jaimes Mexiko Mexiko Sturm 20.04.1996
Diego Jiménez Mexiko Mexiko Abwehr 07.04.1986
Efraín Juárez Mexiko Mexiko Abwehr 22.02.1988
L
Diego Lainez Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.06.2000
Edwin Lara Mexiko Mexiko Abwehr 08.09.1999
Emilio Lara Mexiko Mexiko Abwehr 18.05.2002
Jesús Lara Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.02.2005
Kevin Lara Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.04.1998
Bryan Leyva Mexiko Mexiko Mittelfeld 02.09.1992
Brandon Lomeli Mexiko Mexiko Mittelfeld 10.11.2006
César López Mexiko Mexiko Torhüter 10.06.2000
Daniel López Mexiko Mexiko Sturm 14.03.2000
Emilio López Mexiko Mexiko Mittelfeld 10.05.1986
Everardo López Mexiko Mexiko Abwehr 23.03.2005
Pablo López Mexiko Mexiko Mittelfeld 07.01.1998
Israel Luna Mexiko Mexiko Mittelfeld 23.03.2002
M
Luis Madrigal Mexiko Mexiko Sturm 10.02.1993
Alan Maeda Mexiko Mexiko Abwehr 05.02.2000
Deivoon Magaña Mexiko Mexiko Mittelfeld 20.01.2000
Gerardo Magaña Mexiko Mexiko Torhüter 30.04.2002
Kevin Magaña Mexiko Mexiko Sturm 01.02.1998
Victor Mañón Mexiko Mexiko Sturm 06.02.1992
Manuel Mariaca Mexiko Mexiko Abwehr 04.01.1986
Ricardo Marín Mexiko Mexiko Sturm 18.03.1998
Kevin Mariscal Mexiko Mexiko Abwehr 19.05.2002
Edgar Martínez Mexiko Mexiko Mittelfeld 28.03.2002
Gabriel Martínez Mexiko Mexiko Abwehr 24.07.2002
Luis Martínez Mexiko Mexiko Sturm 01.06.2002
Luis Carlos Martínez Mexiko Mexiko Sturm 01.06.2002
Rafael Martínez Mexiko Mexiko Abwehr 12.10.2002
Raúl Martínez Mexiko Mexiko Abwehr 05.03.2003
Gabriel Medina Mexiko Mexiko Abwehr 17.01.2006
Héctor Moreno Mexiko Mexiko Abwehr 17.01.1988
Santiago Muñoz Mexiko Mexiko Sturm 14.08.2002
Rafael Murguía Mexiko Mexiko Sturm 16.02.1986
N
Luis Navarrete Mexiko Mexiko Abwehr 23.08.2006
Dilan Nicoletti Mexiko Mexiko Torhüter 18.01.1994
O
Diego Ochoa Mexiko Mexiko Mittelfeld 20.04.2005
Emmanuel Ochoa USA USA Torhüter 05.05.2005
Iván Ochoa Mexiko Mexiko Sturm 13.08.1996
Luis Olivas Mexiko Mexiko Abwehr 10.02.2000
Javier Orantes Mexiko Mexiko Torhüter 22.06.2005
Jonathan Orozco Mexiko Mexiko Torhüter 12.05.1986
Christian Ortega Mexiko Mexiko Mittelfeld 25.02.1992
Kevin Ortega Mexiko Mexiko Mittelfeld 04.01.2002
Oscar Ortega Mexiko Mexiko Abwehr 19.05.2000
Pedro Osorio Mexiko Mexiko Sturm 03.04.1986
Jonathan Otero Mexiko Mexiko Abwehr 15.02.2006
P
Juan Palma Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.06.2005
Carlos Parra Mexiko Mexiko Mittelfeld 30.03.1992
Rodrigo Parra Mexiko Mexiko Mittelfeld 30.08.2003
Jesús Pérez Mexiko Mexiko Mittelfeld 11.04.2000
Jonathan Pérez Mexiko Mexiko Sturm 18.01.2003
Eugenio Pizzuto Mexiko Mexiko Mittelfeld 13.05.2002
Martin Ponce Mexiko Mexiko Mittelfeld 30.06.1992
Luis Puente Mexiko Mexiko Sturm 13.02.2003
R
Alberto Ramírez Mexiko Mexiko Mittelfeld 01.02.1986
Anthony Ramirez Mexiko Mexiko Sturm 22.12.2005
Jesús Ramírez Mexiko Mexiko Trainer 04.05.1959
César Ramos Mexiko Mexiko Torhüter 14.06.2000
Edson Reséndez Mexiko Mexiko Torhüter 12.01.1996
Diego Reyes Mexiko Mexiko Abwehr 19.09.1992
Diego Reyes Mexiko Mexiko Torhüter 11.08.2003
Ángel Rico Mexiko Mexiko Mittelfeld 12.01.2005
Alonso Ripoll Mexiko Mexiko Sturm 25.01.2005
Ulises Rivas Mexiko Mexiko Mittelfeld 25.01.1996
Carlos Robles Mexiko Mexiko Abwehr 11.07.2000
José Robles Mexiko Mexiko Abwehr 16.07.1996
Juan Robles Mexiko Mexiko Sturm 18.09.2003
Luis Robles Mexiko Mexiko Mittelfeld 22.09.1986
José Rodríguez Mexiko Mexiko Torhüter 04.07.1992
Osvaldo Rodríguez Mexiko Mexiko Abwehr 10.09.1996
Abraham Romero Mexiko Mexiko Torhüter 18.02.1998
José Ruíz Mexiko Mexiko Mittelfeld 27.03.2002
Marco Ruiz Mexiko Mexiko Trainer 12.07.1969
Marco Ruíz Mexiko Mexiko Mittelfeld 14.03.2000
S
Bryan Salazar Mexiko Mexiko Abwehr 25.02.1998
Christian Sánchez Mexiko Mexiko Abwehr 04.04.1989
David Sánchez Mexiko Mexiko Mittelfeld 07.07.1986
Richard Sánchez Mexiko Mexiko Torhüter 05.04.1994
Raúl Sandoval Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.01.2000
Felipe Sifuentes Mexiko Mexiko Abwehr 16.02.1994
Juan Carlos Silva Mexiko Mexiko Mittelfeld 06.02.1988
Carlo Soldati Mexiko Mexiko Abwehr 06.07.2005
Luis Solorio Mexiko Mexiko Abwehr 01.08.1994
Oscar Soto Mexiko Mexiko Abwehr 06.02.2005
T
Luis Télles Mexiko Mexiko Mittelfeld 09.03.1992
Pedro Terán Mexiko Mexiko Abwehr 24.07.1996
Antonio Torres Mexiko Mexiko Torhüter 23.05.1996
Ían Torres Mexiko Mexiko Sturm 05.07.2000
Ulises Torres Mexiko Mexiko Abwehr 17.02.1998
Jose Tostado Mexiko Mexiko Abwehr 28.07.1994
Christian Tovar Mexiko Mexiko Mittelfeld 13.01.1996
U
José Urias Mexiko Mexiko Mittelfeld 25.03.2006
Juan Uribe Mexiko Mexiko Sturm 27.06.2006
V
Pedro Valverde Mexiko Mexiko Mittelfeld 06.04.1988
Adrián Vázquez Mexiko Mexiko Abwehr 09.01.2000
Brayton Vázquez Mexiko Mexiko Abwehr 05.03.1998
Miguel Vázquez Mexiko Mexiko Sturm 12.02.2003
Octavio Vázquez Mexiko Mexiko Mittelfeld 28.05.2005
Carlos Vela Mexiko Mexiko Sturm 01.03.1989
Francisco Venegas Mexiko Mexiko Abwehr 16.07.1998
Erik Vera Mexiko Mexiko Abwehr 24.03.1992
César Villaluz Mexiko Mexiko Mittelfeld 18.07.1988
Sergio Villarreal Mexiko Mexiko Abwehr 10.01.2000
W
Salomón Wbias Mexiko Mexiko Abwehr 09.03.1996
Y
Sebastián Yanez Mexiko Mexiko Abwehr 06.04.2003
Z
Saúl Zamora Mexiko Mexiko Mittelfeld 26.03.2003
Claudio Zamudio Mexiko Mexiko Sturm 30.03.1998
Víctor Zúñiga Mexiko Mexiko Sturm 21.03.1996
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten